De Paleizen van Willem

De Brabantse edelman Willem van Oranje-Nassau (1533-1584) woonde samen met zijn vrouw en kinderen in het Kasteel van Breda, zijn machtsbasis. Regelmatig vertoefde hij voor zijn werk als diplomaat in zijn Paleis van Nassau op de Koudenberg in Brussel. Laatstgenoemde paleis is twee eeuwen later bijna volledig afgebroken vanwege de slechte bouwkundige staat. Tegenwoordig zijn nog enkele overblijfselen zichtbaar in de gewelven van de Koninklijke Bibliotheek van België die nu op de locatie is gevestigd.

Ons Breda

Breda met lege handen. Recent maakte museum Prinsenhof in Delft bekend dat zij een portret van Ambrosio Spinola heeft aangekocht, geschilderd door Michiel van Mierevelt. Spinola, legeraanvoerder in Spaanse dienst, had net als Willem van Oranje zijn roem in belangrijke mate te danken aan de stad Breda. Spinola’s tien maanden durende Beleg van Breda (1624-1625) was de meest spectaculaire militaire actie uit de Tachtigjarige Oorlog in de Lage Landen. Wordt het niet eens tijd dat Breda zijn helden gaat ophalen uit Delft? Met behulp van een turfschip komen we vast ongemerkt die Hollandse stad binnen…

Kassa!

Kassa! Breda de portemonnee van de Vader des Vaderlands. Willem van Oranje (1533-1584) was in zijn tijd de rijkste edelman van de Lage Landen. Bij het uitbreken van de Opstand had hij uit zijn domeinen een jaarlijks inkomen van ongeveer 200.000 guldens. Maar liefst 50% van dit inkomen kwam uit zijn West-Brabantse goederen dat nagenoeg samenviel met het westen van de huidige provincie Noord-Brabant: Breda, Oosterhout, Roosendaal en Steenbergen, Prinsenland, Willemstad, Niervaart, Zevenbergen, Zwaluwe, Geertruidenberg en Ter Brake. De kern van dit aaneengesloten grondgebied was de Baronie van Breda, waar Willem tevens resideerde in Het Kasteel. Breda dus niet alleen de thuisbasis maar ook de financiële basis van onze Willem!

Bonjour Breda!

Breda beroemd in het buitenland. In de Franse stad Lille bevindt zich een prachtig museum voor Schone Kunsten. Onderdeel van de permanente tentoonstelling van middeleeuwse kunst is een herdenkingsmunt ter gelegenheid van de inname van Breda in 1590 tijdens de Tachtigjarige oorlog door middel van de List met het Turfschip. Als bijzonderheid wordt genoemd het feit dat de Nederlanders Breda veroverden op de Spaanse bezetter zonder dat het hen levens kostte. Très interessante, n’est-ce pas?

Sticker

Laat zien dat je trots bent op Breda. Met de enige echte Stad des Vaderlands sticker. Voor op je auto, op je scooter, je fiets, je deur of waar jij maar wilt. Voor 4,50 euro inclusief verzendkosten heb je er een. Kopen? Stuur je naam en adresgegevens naar info@staddesvaderlands.nl . Je ontvangt dan de betaalinstructie en vervolgens steel jij binnen een paar dagen de show!

Entrée!

Stap 1 is genomen! De hoofdingang van de Grote Kerk in Breda aan de Torenstraat is open. Dat wil zeggen, je kunt door het glas van binnen naar buiten kijken en vice versa. De volgende stap is het glas eruit halen en het hek in de Torenstraat openstellen, zodat het publiek via deze hoofdingang daadwerkelijk de kerk kan betreden. De kerk binnenlopen op deze manier maakt het gebouw vele malen imposanter ten opzichte van de huidige entrée aan de zijkant van de kerk op het Kerkplein. Onder het kerkorgel door de kerk binnenlopend doemt het hoogkoor voor je op en voel je de spanning stijgen wanneer je steeds dichterbij de belangrijkste plek van Breda komt, de prinsenkapel waar de Bredase Nassaus begraven liggen. Hoe lang zou het duren voordat de nieuwe directeur van de Grote Kerk, Marieke Wiegel, stap 2 neemt en ‘de kerk in ere herstelt’?

Connecties

Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504) was een belangrijke militaire en bestuurlijke steunpilaar van Maximiliaan van Habsburg, de heerser over de Lage Landen aan het einde van de 15e eeuw. Engelbrecht had ook privé connecties met de landsheer; hij was namelijk getrouwd met Maximiliaan’s nicht Cimburga van Baden. Engelbrecht zat dus dicht bij de macht. Het is in belangrijke mate zíjn verdienste geweest dat het geslacht Nassau een vooraanstaande reputatie opbouwde in de Lage Landen. Vanuit thuisbasis Breda alwaar Engelbrecht en Cimburga nu openlijk liggen te genieten van welverdiende eeuwige rust in de Grote Kerk.

Verloren Zoon

Drie augustus is de dag waarop de belangrijkste Bredanaar en Nederlander aller tijden werd begraven: Willem van Oranje, alias De Zwijger (1533-1584). Hij was de zesde generatie van de roemrijke Bredase tak van het geslacht Nassau. Deze eerste Nederlandse Nassaus hebben vanuit hun thuisbasis Breda het fundament gelegd voor het ontstaan van het onafhankelijke land Nederland. Vanwege een bezetting van Breda tijdens de onafhankelijkheidsstrijd kon Willem niet worden bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk van Breda waar de vijf generaties voorvaderen en zijn eerste vrouw Anna van Egmond van Buren hun laatste rustplaats hebben gevonden. Noodgedwongen werd hij begraven in Delft. Zo werd Willem van Oranje de verloren zoon van Breda.

Ten Strijde!

Breda voorop in de landsverdediging. Het korps commandotroepen, de speciale eenheid van de landmacht belast met bijzondere militaire operaties, is gevestigd in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. De kazerne is vernoemd naar de grootste vechtersbaas uit de Nassau dynastie: Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504) wiens praalgraf zich bevindt in de Grote Kerk van de stad des vaderlands. In dienst van de opeenvolgende vorsten van de Lage Landen vocht Engelbrecht steevast in de frontlinie samen met het voetvolk waaraan hij leiding gaf. Tweemaal werd hij krijgsgevangen genomen. Met recht kan Engelbrecht een inspiratiebron genoemd worden voor de hedendaagse commando’s. In 1501, in de nadagen van zijn carrière, kocht de roemrijke Engelbrecht de heerlijkheid Roosendaal. In die plaats bevindt zich tegenwoordig, pal naast de snelweg A58, de kazerne van de ‘groene baretten’. Heb jij die wel eens zien liggen op weg naar Roosendaal? De trotse Bredase geschiedenis leeft voort!