Zuidwaarts

Vanuit zijn residentie, het Kasteel van Breda, reed Willem van Oranje (1533-1584) dikwijls zuidwaarts het hertogdom Brabant in richting Antwerpen en Brussel. De metropool Antwerpen was zijn geliefde stad waar hij tevens een bestuurlijke functie vervulde. In Brussel vertoefde hij als diplomaat aan het hof van de landsheer van de Lage Landen. En na een verblijf aldaar reed hij op zijn paard weer terug naar Breda waar zijn vrouw en kinderen op hem wachtten.

Orde!

Bredase Prins te gast bij de Orde van de Prins. De afdeling Noorderkempen van de Orde van de Prins, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse taal en cultuur, trakteerde haar leden tijdens een maandelijkse bijeenkomst op de lezing “Breda Stad des Vaderlands”. In een voordracht van circa 40 minuten vertelde prins Willem himself het publiek over de hoofdrol die de stad Breda en de Bredase Nassaus speelden bij de stichting van de onafhankelijke staat Nederland. Ook het luchtige en boeiende minicollege boeken voor uw evenement? Kijk op www.staddesvaderlands.nl/minicollege

Bourgondiër

Willem van Oranje-Nassau (1533-1584), de stichter van de onafhankelijke staat Nederland, leefde het grootste gedeelte van zijn leven als een rasechte Bourgondiër. Vanuit Breda, waar Willem veel grond bezat en het lokale bestuur in handen had,
reisde hij regelmatig naar andere Bourgondische steden zoals Antwerpen en Brussel om daar samen met andere edelen na werktijd uitgebreid te eten en te feesten.

Bredase traktatie

Een speciale gang tijdens een kerstdiner in Hotel Nassau Breda. Recent trakteerde een gastheer zijn vrienden en zakenrelaties op een veertig minuten durende interactieve voorstelling getiteld ‘Breda stad des vaderlands’. Niemand minder dan Willem van Oranje-Nassau in eigen persoon maakte de gasten duidelijk dat zij zich die avond bevonden in de belangrijkste stad van Nederland: Breda. Wilt u uw gasten, familieleden of werknemers ook verrassen met het spectaculaire verhaal van Breda? Neem dan contact op via: www.staddesvaderlands.nl/minicollege

Vaders

Op 8 november 2022 overleed Bredanaar Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham. Hij woonde het grootste gedeelte van zijn leven in de stad des vaderlands.

Good vs Bad guys

Verraders? Tijdens de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd (1568-1648) hebben twee steden zich aanvankelijk niet aan Nederlandse zijde geschaard: Amsterdam en Den Bosch. Amsterdam verleende in 1572 vrije doorgang aan een vijandig leger dat vlak daarvoor vele onafhankelijkheidsstrijders in Zutphen en Naarden had gedood en op weg was om Haarlem en Alkmaar met zwaar geweld te bestraffen voor hun steun aan de onafhankelijkheidsstrijd. De stad Den Bosch sloot zich in 1579 niet aan bij een samenwerkingsverbond (Unie van Utrecht) gericht op Nederlandse onafhankelijkheid. Opmerkelijk dat deze ‘ontrouwe’ steden later toch hoofdstad zouden worden van respectievelijk de staat Nederland en de provincie Noord-Brabant. Foutje of blijk van Nederlandse vergevingsgezindheid?

Blowup Art

Breda kan wat leren van Den Haag. Tijdens ‘Blowup Art Den Haag’ voegen grote opblaasbare kunstwerken ongekende vormen toe aan monumentale plekken, standbeelden en gebouwen in de binnenstad waaraan het publiek doorgaans achteloos voorbij loopt. Zo omhelzen nu op het Plein grote bewegende pieken het standbeeld van Willem van Oranje. Het lijkt alsof de kroon van het Vrijheidsbeeld over de schouders van de Vader des Vaderlands is gevallen. In zijn thuisstad Breda komt Willem er heel wat beroerder vanaf. Daar staat zijn standbeeld onzichtbaar voor het grote publiek op het afgesloten terrein van het Kasteel van Breda. Zou Den Haag bereid zijn om die groene ballon-kroon door te geven aan Breda om dit probleem onder de aandacht te brengen? Laat een reactie achter als je dit een goed idee vindt!

Grensgeval

Bredase Nassaus de baas in grensgebied Baarle. Aan het einde van de 12e eeuw droeg de heer van Breda zijn landerijen over aan de hertog van Brabant om deze grondgebieden vervolgens, aangevuld met enkele stukken grond van de hertog rondom het plaatsje Baarle, in leen terug te ontvangen van de hertog. De hertog hield de meest vruchtbare gronden in Baarle voor zichzelf: Baarle aan de Hertog. Door een huwelijk van een nazaat van de heer van Breda met een telg uit het geslacht Nassau ontstond een Nederlandse tak van de familie Nassau in Breda die dus ook de baas werd in delen van Baarle: Baarle aan Nassau.