Sterk elftal

En dan nu het elftal van Nassau-Breda! Stuk voor stuk toppers met individuele kwaliteiten. Het sterke middenveld onder leiding van René van Nassau-Chalon en zijn neef Willem van Oranje-Nassau, de laatste beter bekend als De Zwijger. Met zo’n team belooft het een niet al te lastige wedstrijd te worden tegen de hekkensluiter van de vaderlandse competitie FC Delft. Succes mannen!

Stadshelden

Iedere stad zijn held. Belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis is Geert Groote (1340-1387). Voor Breda is dat Willem van Oranje-Nassau (1533-1584). Beide mannen ontwikkelden tijdens hun leven een kritische houding ten opzichte van de katholieke kerk zonder daarmee overigens te willen breken. Geert hekelde de kerkelijke rijkdom en losbandigheid en Willem de intolerantie jegens andersgelovigen. Op vrijdag 11 december staan de voetbalteams van beide steden tegenover elkaar in stadion De Adelaarshorst in Deventer. In de geest van Geert en Willem is sober spel en een vriendschappelijke onderlinge sfeer te verwachten. Voorspelling: een gelijkspelletje.

Breda in Helmond

Ook in Helmond een overgave van Breda! In een trouwzaal van Kasteel Helmond hangt een kopie van het beroemde schilderij La Rendición de Breda van Diego Velázquez. Het origineel werd in 1634 geschilderd en hangt tegenwoordig in het Prado Museum in Madrid. De ‘Helmondse’ kopie is in 1912 geschilderd door Frans Hogerwaard. Als winnaar van de Prix de Rome in 1910 vervaardigde Hogerwaard dit werk als bewijs dat hij inderdaad zijn prijs, een reisbeurs voor Zuid-Europa waar men geacht werd beroemde schilderijen te kopiëren, volgens de regels had benut. Samen met de kopieën in het Stadhuis van Breda (Fernando Coll, 1929), het Stedelijk Museum Breda (Kees Maks, 1903), Royal Scottish Academy of Art (John Phillip, 1860) is dit de vierde kopie van het schilderij over de spectaculaire inname van Breda in de Tachtigjarige Oorlog. Breda’s roem reikt ver!

Bredase Power

Bredase topper in Den Bosch. De roemrijke Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504), wegbereider voor vader des vaderlands Willem van Oranje-Nassau, is te bewonderen in het mooie Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Daar hangt namelijk een kopie van zijn wapenschild tussen die van de andere deelnemers aan een bijeenkomst van de ridderorde van het Gulden Vlies gehouden in 1481 in de St Janskathedraal. Heer van Breda Engelbrecht was toen hard op weg om de belangrijkste edelman van de Lage Landen te worden onder toenmalig landsheer Maximiliaan van Habsburg. De Bredanaar was ook opdrachtgever van schilder Jeroen Bosch door wie hij diens meesterwerk Tuin der Lusten liet maken. Mooie symbolen van Bredase power daar in oost Brabant!