Baas boven baas

Het grafmonument voor Engelbrecht II van Nassau (1451-1504) in de Grote Kerk van Breda overschaduwt alle andere grafmonumenten in ons land; geen der jongere uit de 17e eeuw, ook niet dat van Willem de Zwijger haalt het erbij. Het praalgraf te Breda staat tot het praalgraf te Delft gelijk het stadhuis van Middelburg tot het stadhuis van Amsterdam.

Ze zijn gek

‘Het zijn maar bedelaars’ (Ce ne sont que des gueux). Hoe voelt het om een minderheid te zijn die voor gek verklaard wordt door de meerderheid? De staat Nederland is vijf eeuwen geleden gesticht door opstandige burgers die zich keerden tegen het officiële landsbestuur en tegen de staatsgodsdienst het katholicisme. Dat leek een onbegonnen strijd maar de aanhouder (80 jarige oorlog) wint. In de hedendaagse corona-tijd lijkt zich ook een tweedeling te voltrekken onder de bevolking waarbij de minderheid vasthoudt aan haar gewetensvrijheid en de overheidsmaatregelen niet of met tegenzin volgt. En voor gek wordt verklaard door de meerderheid: ‘Neem ze niet serieus, het zijn maar Wappies’. De overheid lijkt de corona-duimschroeven verder aan te draaien. Deze Wappies moeten enigszins hetzelfde gevoel ervaren als destijds onze voorvaderen de Geuzen.