Stadshelden

Iedere stad zijn held. Belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis is Geert Groote (1340-1387). Voor Breda is dat Willem van Oranje-Nassau (1533-1584). Beide mannen ontwikkelden tijdens hun leven een kritische houding ten opzichte van de katholieke kerk zonder daarmee overigens te willen breken. Geert hekelde de kerkelijke rijkdom en losbandigheid en Willem de intolerantie jegens andersgelovigen. Op vrijdag 11 december staan de voetbalteams van beide steden tegenover elkaar in stadion De Adelaarshorst in Deventer. In de geest van Geert en Willem is sober spel en een vriendschappelijke onderlinge sfeer te verwachten. Voorspelling: een gelijkspelletje.

Breda in Helmond

Ook in Helmond een overgave van Breda! In een trouwzaal van Kasteel Helmond hangt een kopie van het beroemde schilderij La Rendición de Breda van Diego Velázquez. Het origineel werd in 1634 geschilderd en hangt tegenwoordig in het Prado Museum in Madrid. De ‘Helmondse’ kopie is in 1912 geschilderd door Frans Hogerwaard. Als winnaar van de Prix de Rome in 1910 vervaardigde Hogerwaard dit werk als bewijs dat hij inderdaad zijn prijs, een reisbeurs voor Zuid-Europa waar men geacht werd beroemde schilderijen te kopiëren, volgens de regels had benut. Samen met de kopieën in het Stadhuis van Breda (Fernando Coll, 1929), het Stedelijk Museum Breda (Kees Maks, 1903), Royal Scottish Academy of Art (John Phillip, 1860) is dit de vierde kopie van het schilderij over de spectaculaire inname van Breda in de Tachtigjarige Oorlog. Breda’s roem reikt ver!

Bredase Power

Bredase topper in Den Bosch. De roemrijke Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504), wegbereider voor vader des vaderlands Willem van Oranje-Nassau, is te bewonderen in het mooie Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Daar hangt namelijk een kopie van zijn wapenschild tussen die van de andere deelnemers aan een bijeenkomst van de ridderorde van het Gulden Vlies gehouden in 1481 in de St Janskathedraal. Heer van Breda Engelbrecht was toen hard op weg om de belangrijkste edelman van de Lage Landen te worden onder toenmalig landsheer Maximiliaan van Habsburg. De Bredanaar was ook opdrachtgever van schilder Jeroen Bosch door wie hij diens meesterwerk Tuin der Lusten liet maken. Mooie symbolen van Bredase power daar in oost Brabant!

Willem in Oeteldonk

Bredase Willem op bezoek in Oeteldonk. In de Hinthamerstraat, gelegen naast de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, bevond zich vijfhonderd jaar geleden een huis waarin was gevestigd een katholieke broederschap ter ere van Maria, genaamd de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De voorkant van het inmiddels herbouwde huis is opgesierd met vier beelden van belangrijke leden van de orde. Waaronder uiterst links het beeld van Willem van Oranje-Nassau, de destijds katholieke edelman met thuisbasis Breda.

‘Nassauplein’

Een nieuw ‘Nassauplein’ in stadspark Valkenberg in Breda. Gelegen aan de kasteelgracht met vrij panoramisch uitzicht op het Kasteel van Breda. Zodat het belangrijke kasteel veel meer bij de stad betrokken wordt dan nu het geval is en zonder afhankelijk te zijn van de KMA. Het Nassauplein, deels voorzien van een glazen overkapping, biedt ruimte aan exposities van (beeldende) kunst en aan voorstellingen en activiteiten. Daaromheen levensgrote standbeelden van de zeven Bredase Nassaus die een cruciale rol hebben gespeeld bij het ontstaan van Nederland, waaronder ene Zwijger. Een dergelijk Nassauplein is een inspiratieplek voor Bredanaren en een trekpleister voor nationale en internationale bezoekers. Dit is in het kort mijn idee voor de invulling van de “Kunsthal” waarvoor de gemeente Breda recent een prijsvraag heeft uitgeschreven en waarvoor 1 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld. De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding sluit op 17 november. Reeds nu ben ik benieuwd of jij zo’n Nassauplein zou zien zitten. Laat je reactie achter.

Maximiliaan

De baas van heer van Breda Engelbrecht II van Nassau: Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519). Maximiliaan was de eerste heerser over de Lage Landen uit het huis Habsburg. Dit ruiterstandbeeld van Maximiliaan staat vlakbij parkeergarage St.-Jan in Den Bosch. Maximiliaan huwde zijn zoon Filips de Goede uit aan een Spaanse prinses, hetgeen ertoe heeft geleid dat we vandaag de dag zingen dat we ‘de koning van Hispanje altijd hebben geëerd’. Engelbrecht II was onvoorwaardelijk trouw aan Maximiliaan, groeide uit tot een van zijn belangrijkste steunpilaren en vestigde daarmee de reputatie van de Nassaus in Nederland.