Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
pauljanse – Stad des Vaderlands

Kralingen in Breda

Excelsior uit Rotterdam Kralingen tegenover NAC uit Breda. Op zondag 2 juni in het Van Donge & De Roo stadion in Kralingen maar reeds sinds de 16e eeuw in de Grote Kerk van Breda. Bij het binnenkomen van de kerk vind je aan de overzijde schuin links het grafmonument van het echtpaar Dirk van Assendelft …

Breda – Antwerpen

Engelbert II van Nassau is de personificatie van de band tussen Breda en Antwerpen. In de Onze Lieve Vrouwe kathedralen van zowel Breda als Antwerpen vind je een bijzonder kunstwerk met de beeltenis van Engelbert van Nassau (1451-1504), derde generatie uit de Bredase tak van het huis Nassau. In de Bredase kathedraal bevindt zich Engelberts …

Nassaudag 2024

Komt dit zien en horen! Tijdens de Nassaudag vertelt vader des vaderlands Willem van Oranje in Hotel Nassau Breda over de hoofdrol die hij en zijn stad Breda speelden bij de stichting van de staat Nederland. Van 12:30 tot 16:30 uur start ieder half uur een voordracht in de prachtige kapel van het hotel. Ter …

Internationaal

De Bredase ‘Turfschiploge’ van broederschap Odd Fellows was recent gastheer van een internationaal weekend waar broeders uit negen Europese landen samen kwamen. Op zaterdagavond in de Waalse kerk na een diner werden de gasten getrakteerd op de voordracht ‘Breda City of the Fatherland’. William of Orange maakte voor iedereen duidelijk dat men zich dit weekend …