La plombé

Nassau in het plombé, de gasten in het chateau. Excusez-moi? Vanaf 1536 liet Hendrik III van Nassau een nieuw kasteel van Breda bouwen. Een van de bijgebouwen was een blokhuis, gelegen aan de slotgracht op de hoek van het huidige Kasteelplein en het Valkenbergpark. Tegen dit blokhuis liet hij een uitstekende toren bouwen, ook wel …

Reuzenschouders

Willem van Oranje-Nassau, de leider van de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog, had een vliegende start van zijn leven. Op 11-jarige leeftijd belandde hij in het Kasteel van Breda, zijn nieuwe thuis, in een gespreid bedje. Hij erfde de bezittingen, titels en roem van zijn voorouders die reeds vijf generaties in Breda woonachtig waren. Dat verschafte hem direct …

De Paleizen van Willem

De Brabantse edelman Willem van Oranje-Nassau (1533-1584) woonde samen met zijn vrouw en kinderen in het Kasteel van Breda, zijn machtsbasis. Regelmatig vertoefde hij voor zijn werk als diplomaat in zijn Paleis van Nassau op de Koudenberg in Brussel. Laatstgenoemde paleis is twee eeuwen later bijna volledig afgebroken vanwege de slechte bouwkundige staat. Tegenwoordig zijn …

Ooievaar

De Bredase Nassaus (1403-1584) stonden hun mannetje op het slagveld en in diplomatieke overleggen, maar tussen de lakens lieten ze het soms afweten… Althans wat betreft het voortbrengen van wettige mannelijke erfgenamen. Engelbrecht I en Jan IV presteerden nog best goed in de huiselijke bedstee met ieder 2 wettige zonen die de volwassen leeftijd bereikten, …

Bruggenhoofd

De eerste Nederlandse Nassaus vestigden zich in de 15e eeuw in Breda. Duitsers van origine begonnen zij vanuit hun residentie het Kasteel van Breda aan hun opmars in de Lage Landen. De zesde generatie van het geslacht Nassau-Breda is de beroemdste: Willem van Oranje (bijnaam: de Zwijger), de vader des vaderlands. Vandaar de aanduiding: Breda …

Bredaas aandenken

Een aandenken aan vader des vaderlands Willem van Oranje vind je niet alleen in Delft. In Breda kun je het Blokhuis aanschouwen, onderdeel van het Kasteel van Breda, dat maar liefst 25 jaar lang het woonverblijf was van Willem van Oranje. In zijn Bredase periode (1544-1567) leefde Willem het leven van een Bourgondische edelman omringd …

Uitkijkpunt

Het uitkijkpunt in stadspark Valkenberg richting het Kasteel van Breda is niet bepaald koninklijk te noemen…Een toeschouwer moet improvisorisch over en door de groenvoorziening heen lopen en kijken om een van de belangrijkste gebouwen van de stad te kunnen zien. De toegankelijkheid van het Kasteel hebben we niet in eigen hand vanwege het gebruik door …