Interland

NAC speelt komende zondag tegen ‘buitenlandse’ tegenstander Fortuna. Sittard werd pas in 1815 onderdeel van Nederland dat in 1648 (Vrede van Münster) was erkend als onafhankelijke staat. Vóór toetreding behoorde Sittard tot het hertogdom Gulik dat gelegen was in het Duitse rijk. Hopelijk geeft het internationale karakter van de komende wedstrijd een oppepper aan de Bredase boys en komen ze met 3 punten terug uit het buitenland. Viel Glück!

Charlotte in Antwerpen

Een vrouwe van Breda in Antwerpen. In de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal in Antwerpen bevindt zich het graf van Charlotte de Bourbon (1547-1582), de derde echtgenote van heer van Breda Willem van Oranje. Na hun huwelijk in 1575 vestigde Charlotte zich eerst in het Kasteel van Breda. Vanaf 1577 tot aan haar dood in 1582 verbleef het echtpaar vooral in toenmalig metropool Antwerpen. Het graf van Charlotte is een van de symbolen van de historische connectie tussen België en Nederland en tussen Antwerpen en Breda.

Woon-werk verkeer

Heer van Breda Willem van Oranje was diplomaat en moest voor zijn werk regelmatig in Brussel zijn, het bestuurlijk centrum van de Lage Landen. Zijn vrouw en kinderen achterlatend in zijn kasteel in thuisstad Breda klom hij op zijn paard voor een rit zuidwaarts die 2 dagen in beslag nam. Nooit bewezen maar aannemelijk is dat hij na aankomst in Brussel steevast neerplofte en dan de woorden sprak: “Zo, nu eerst een Bredase Willem blond bier!”

Outsiders

NAC Breda – FC Emmen: de match van de outsiders. In de Staten Generaal, het hoogste politieke orgaan van de nieuwe republiek Nederland, waren Noord-Brabant en Drenthe aanvankelijk niet vertegenwoordigd. Noord-Brabant was een vreemde eend in de bijt, geamputeerd van het voormalige grote hertogdom Brabant (tegenwoordig grotendeels in België gelegen). Drenthe met slechts 20 duizend inwoners werd als te arm beschouwd voor stemrecht in de Staten Generaal. In de nationale voetbalcompetitie anno 2019 moeten beide gewesten, vertegenwoordigd door NAC en FC Emmen, hun best doen om niet weer buiten boord te vallen… op naar handhaving mannen!

Feestelijke verrassing

Feestelijk minicollege over Breda! Dirk vierde onlangs zijn verjaardag en had voor zijn gasten een verrassing in petto: een bezoek van een bekend persoon… de Vader des Vaderlands. De gasten gingen er goed voor zitten en lieten tijdens het minicollege van 30 minuten hun kennis over stad des vaderlands Breda blijken. Een erg geslaagde actie van de jarige job! Wil jij het minicollege ook boeken voor jouw evenement? Check www.staddesvaderlands.nl

Staat van Beleg

De vesting Breda werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog belegerd in 1624 (door Spínola) en 1637 (door Frederik Hendrik). Indien een vesting met een vijandelijke aanval werd bedreigd, verkreeg haar bevelhebber niet alleen onbeperkte macht over het in de vesting gelegerde garnizoen maar ook over de overige inwoners van de vesting. De gewone burgerlijke wetten vervielen of werden ingeperkt naar gelang de eisen die de verdediging van de vesting stelde. Deze staat noemt men staat van beleg en als deze verklaard is, zegt men dat een vesting in staat van beleg is. Tegenwoordig worden wereldwijd nog steeds oproerige steden, al zijn het geen vestingen, of zelfs hele gebieden in staat van beleg verklaard teneinde de militaire macht de volste vrijheid te geven om maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht voor herstel van de openbare orde.

Ten Strijde

Breda gaat niet opzij. We hebben voor hetere vuren gestaan. Na het overlijden van heer van Breda Willem van Oranje (1584) en de val van Antwerpen (1585) waren velen in de Lage Landen pessimistisch over de kansen op succes voor de opstandelingen. Totdat Willem’s opvolger Maurits van Oranje grote militaire successen begon te boeken en vele steden terug veroverde op de tegenstander. Met Van der Gaag’s opvolger Ruud Brood is de Maurits van Oranje van NAC Breda aangetreden. Ten strijde!

‘Onneembaar’

Breda de onneembare vesting. Tijdens het twaalfjarig bestand (1609-1621) in de Tachtigjarige Oorlog heeft Maurits van Oranje-Nassau de vesting Breda flink laten versterken om deze voor zijn voorouders zo belangrijke stad te behoeden voor een inname door Spaanse regeringstroepen. Breda werd door iedereen ‘onneembaar’ geacht. Voor de beroemde generaal in Spaanse dienst Spínola zat er in 1624 daarom maar één ding op: belegeren en uithongeren. Daarvoor had hij een leger van 80.000 soldaten en tien maanden uithoudingsvermogen nodig. Spínola beschouwde de inname van Breda als de mooiste overwinning uit zijn carrière.