Vrijheidsstrijder

Iedereen is vóór vrijheid. Dat is makkelijk gezegd. Maar als die vrijheid er niet is, dan moeten er mensen opstaan die ervoor vechten. Die niet terugdeinzen voor de gevestigde orde. Die niet bang zijn om alleen te staan. Leiders, vaak niet de machthebbers. Willem van Nassau uit Breda was zo’n eigenwijze man die besloot om niet langer mee te waaien met de heersende winden. Maar op te komen voor gewetensvrijheid. Hij was daarin niet de eerste, maar wel een vooroploper. Zijn vrienden Egmont en Van Horne waagden die stap niet en raadden Willem aan om net als hen de veilige weg te kiezen. Willem echter zette zijn hele hebben en houwen op het spel en ging de strijd aan tegen een onderdrukkend regime. Een vrijheidsstrijd is niet in één dag gestreden. Na twintig jaar, vlak voor zijn dood, moest Willem concluderen dat slechts een broos resultaat was bereikt. Echte vrijheid kwam pas na zijn dood, voor velen. Nu een vanzelfsprekendheid.

Dubbelganger

Bredase roem vereeuwigd? Vorig jaar kwam op een internationale veiling onder de hamer een portret schilderij (links) waarop afgebeeld een persoon die blijkens zijn halsketting behoorde tot de ridderorde van het Gulden Vlies. Omdat de lichaamshouding lijkt op die van Engelbrecht II van Nassau zoals afgebeeld op een portret schilderij (rechts), dat toebehoort aan het Rijksmuseum, houdt men er rekening mee dat de man op het linker schilderij ook Engelbrecht is. Een extra mogelijkheid dus – vooralsnog via een foto – om de derde generatie heer van Breda uit het geslacht Nassau recht in de ogen te kijken. 

Breda-Antwerpen

De Bredase edelman Willem van Oranje-Nassau woonde in Breda en werkte in Brussel. Zijn favoriete stad om te vertoeven was Antwerpen, in de 16e eeuw een van de meest welvarende steden in Europa. Willem bezat er een kasteel en vervulde er de bestuurlijke functie van burggraaf. Verder vernoemde hij zijn jongste dochter naar deze stad: Emilia Secunda Antwerpiana. Vandaag de dag zien we nog steeds sporen van deze band tussen Breda en Antwerpen. Zoals de aanwezigheid van Café Belgique op het Van Coothplein, om de hoek van Willem’s woonhuis het kasteel van Breda, waar zowel de Bredanaar als de Belgische toerist kunnen aanmeren voor het drinken van een Antwerps pintje, proost! 

Naar bed!

Patsers waren het, die Bredase Nassaus. En echte bourgondiërs. In hun werkpaleis, het Hof van Nassau op de Koudenberg in Brussel, hadden oom Engelbert II en neef Hendrik III van Nassau-Breda een bed staan dat plaats bood aan maar liefst 50 personen. Zodat gasten na afloop van een feestelijke avond in bed konden belanden voor de after party. Waar is dat feestje, hier is dat feestje! Wat moeten hun vrouwen thuis in het Kasteel van Breda wel niet gedacht hebben…