Moedig Breda

“Breda een moedige stad”. In het tafereel afgebeeld op het beroemde schilderij De Overgave van Breda zegt generaal Spinola van het Spaanse leger tegen gouverneur van Breda Justinus van Nassau, nadat Breda zich in 1625 na een beleg van 10 (!) maanden heeft overgegeven aan de Spanjaarden: ‘De moed van de overwonnene maakt de overwinnaar beroemd’.

Oosterhout

Het gemeentewapen van Oosterhout met drie wassenaars (halve manen) is afgeleid van het wapen van het Zuid-Hollandse Wassenaar, de derde rijkste gemeente van Nederland. In de 14e eeuw vestigde een zeer rijke telg uit het geslacht Van Wassenaer zich in Oosterhout. Hij legde de basis voor de rijkdom van zijn latere Bredase nichtje Johanna van Polanen. Die werd daardoor een interessante huwelijkskandidaat voor de Duitser Engelbrecht van Nassau hetgeen leidde tot de komst van ons latere koningshuis Nassau naar Nederland.

Zwols oproer

Het Zwols Oproer in 1580 tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de onderwerping van Zwolle door aanhangers van Willem van Oranje, heer van Breda. Overijssel, waartoe Zwolle behoort, had zich in een eerder stadium niet aangesloten bij de Unie van Utrecht die bedoeld was als militair verbond tegen de oprukkende Spaanse troepen. Om te voorkomen dat Overijssel zou overlopen naar Spanje zond Willem van Oranje geuzentroepen naar heel Overijssel die Zwolle onder controle kregen. Een Spaans leger onder leiding van Maarten Schenk was te laat om de stad Zwolle in te nemen. Gedurende de rest van de Tachtigjarige Oorlog zou Zwolle aan de zijde van Willem van Oranje blijven. Op 20 januari 2018: PEC Zwolle – NAC Breda.

Hollander

De meeste Belgen gebruiken het woord ‘Holland’ voor heel Nederland terwijl het slechts een deel van Nederland is. Mogelijk is de verklaring dat de provincie Holland in de 16e eeuw het hart vormde van de volksopstand in de Nederlanden tegen de Spaanse landsheer. Denk aan de inname van Den Briel door de watergeuzen en het Leids Ontzet. De zuidelijke Nederlanden (het latere België) onderwierpen zich aan de Spaanse koning en zagen de ‘Hollanders’ verder strijden. Die strijd zou 80 jaar duren en leiden tot de erkenning van een nieuwe onafhankelijke staat: Nederland.

Vlag van Schoten én Breda

De vlaggen van het Belgische plaatsje Schoten en van Breda zijn identiek. Schoten telt 35 duizend inwoners en ligt 10 kilometer ten noordoosten van Antwerpen. In de 12e eeuw vestigden leden van een Vlaams-Brabants geslacht zich in de streek tussen Antwerpen en Breda waar zij de eerste Heren van Breda en van Schoten werden. Een historisch feitje waaruit blijkt dat Breda van oudsher op het zuiden georiënteerd is.