Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Gasthuis – Stad des Vaderlands

Gasthuis

Het huidige Stedelijk Museum Breda aan de Boschstraat was in de middeleeuwen in gebruik als gasthuis, waar zieken en armen verzorgd werden. Tevens bood het een verblijfplaats aan reizigers voor wie een herberg te kostbaar was. Een van de gebouwen in het gasthuiscomplex stond bekend als de ‘beyaard’ en kwam vanaf 1581 in gebruik als ziekenhuis voor pestlijders. Toen de pest na de laatste uitbraak in 1668 niet meer voorkwam, ging de beyaard dienstdoen als huis voor krankzinnigen. Die functie wordt anno nu nog steeds vervuld door het iets verderop gelegen biercafé met dezelfde naam gedurende vijf dagen in februari of maart!