West versus Oost

Breda versus Den Bosch. West-Brabant versus Oost-Brabant. De onderbuik van Bredanaren zegt dat Noord-Brabant niet één geheel is en Den Bosch niet vanzelfsprekend de provinciehoofdstad. Dit gevoel ligt in lijn met de geografie van de provincie. Noord-Brabant kent twee primaire beeksystemen: bij Breda voegen zich enkele beken (Aa of Weerijs, Merkske, Chaamse Beek) samen tot de rivier de Mark en bij Den Bosch voegen zich enkele beken (Aa, Dommel, Beerze-Reusel) samen alvorens uit te monden in de Maas. Deze twee geografische ‘longen’ van de provincie maken twee regio’s zichtbaar: West- en Oost-Brabant. Ook historisch gezien opereren de twee regio’s los van elkaar. Breda was ten tijde van het hertogdom Brabant gericht op het zuiden, viel bestuurlijk onder Antwerpen. Midden- en Oost-Brabant was bestuurlijk georganiseerd in de Meijerij van Den Bosch. Als residentiestad van de Nassaus had Breda minstens zoveel prestige als Den Bosch, zo niet meer. In het onlangs gepresenteerde plan voor het Van Gogh Nationaal Park worden West- en Oost-Brabant als een eenheid in de schijnwerpers gezet. Een mooi initiatief om Brabant sterker te profileren maar het is de vraag of de trotse Bredanaren en andere west-Brabanders de eenheid gevoelsmatig ook zo ervaren…