Oosterhoutse Willem

Oosterhout nabij Breda is de thuisbasis van een van de belangrijkste mannen uit de vaderlandse geschiedenis: Willem van Duivenvoorde (1290-1353). Hij onderhield nauwe contacten met de graaf van Holland en de hertog van Brabant. Als financier en grootgrondbezitter vergaarde hij een enorm vermogen dat via de Polanens in het bezit kwam van de Bredase Nassaus. Zonder Willem van Duivenvoorde uit Oosterhout geen Willem van Oranje uit Breda. Een portret van Duivenvoorde en een ruine van zijn kasteel zijn te bewonderen in Oosterhout.