Familiegraf Breda

De in Breda woonachtige edelman Willem van Oranje-Nassau (1533-1584), de belangrijkste Nederlander aller tijden vanwege zijn leidende rol in de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog, had in zijn testament laten vastleggen zijn wens om te worden bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk van Breda. Vijf generaties voorouders, de eerste in Nederland woonachtige Nassaus, waren hem reeds …

Entrée!

Stap 1 is genomen! De hoofdingang van de Grote Kerk in Breda aan de Torenstraat is open. Dat wil zeggen, je kunt door het glas van binnen naar buiten kijken en vice versa. De volgende stap is het glas eruit halen en het hek in de Torenstraat openstellen, zodat het publiek via deze hoofdingang daadwerkelijk …

Bredase topper

Bredase topper: Engelbrecht II van Nassau (1451-1504). Oudoom van Willem van Oranje. Engelbrecht leefde in de tijd waarin de heerschappij over de Lage Landen overging van de Bourgondiërs naar de Habsburgers. Engelbrecht was de belangrijkste steunpilaar van zowel de oude als de nieuwe heerser. Op oorlogspad tegen Frankrijk, de permanente vijand van de Lage Landen, …

Praalgraf Hendrik III

Hendrik III van Nassau (1483-1538) is de enige Bredase Nassau zonder praalgraf. Hijzelf gaf opdracht voor de bouw van het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau tegenover dat van Engelbrecht I en Jan IV in de Grote Kerk van Breda. Maar nog hijzelf, noch zijn zoon René (praalgraf in Bar-le-Duc) noch zijn neef Willem de …

Vader van de Grote Kerk

De Grote Kerk is de trots van Breda. Engelbrecht I van Nassau (1370-1442) wordt beschouwd als de vader van de Grote Kerk. Hij gaf in 1410 opdracht tot de bouw. Engelbrecht was de eerste Bredase en Nederlandse Nassau. Hij kwam vanuit Duitsland naar Breda om te trouwen met de schatrijke Johanna van Polanen, de toenmalige …