Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Familiegraf Breda – Stad des Vaderlands

Familiegraf Breda

De in Breda woonachtige edelman Willem van Oranje-Nassau (1533-1584), de belangrijkste Nederlander aller tijden vanwege zijn leidende rol in de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog, had in zijn testament laten vastleggen zijn wens om te worden bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk van Breda. Vijf generaties voorouders, de eerste in Nederland woonachtige Nassaus, waren hem reeds voorgegaan. Willems laatste wens kon echter niet in vervulling gaan omdat Breda ten tijde van zijn overlijden in 1584 in handen was van zijn politieke en militaire tegenstanders. Noodgedwongen moesten Willems bondgenoten voor de begrafenis uitwijken naar Delft. En daarmee verloor Breda zijn belangrijkste inwoner aller tijden…