Praalgraf Hendrik III

Hendrik III van Nassau (1483-1538) is de enige Bredase Nassau zonder praalgraf. Hijzelf gaf opdracht voor de bouw van het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau tegenover dat van Engelbrecht I en Jan IV in de Grote Kerk van Breda. Maar nog hijzelf, noch zijn zoon René (praalgraf in Bar-le-Duc) noch zijn neef Willem de Zwijger (praalgraf in Delft) liet een praalgraf voor Hendrik III bouwen. Moeten de Bredanaren met de pet rond gaan en alsnog een praalgraf voor hun Hendrik III oprichten?