Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Praalgraf Hendrik III – Stad des Vaderlands

Praalgraf Hendrik III

Hendrik III van Nassau (1483-1538) is de enige Bredase Nassau zonder praalgraf. Hijzelf gaf opdracht voor de bouw van het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau tegenover dat van Engelbrecht I en Jan IV in de Grote Kerk van Breda. Maar nog hijzelf, noch zijn zoon René (praalgraf in Bar-le-Duc) noch zijn neef Willem de Zwijger (praalgraf in Delft) liet een praalgraf voor Hendrik III bouwen. Moeten de Bredanaren met de pet rond gaan en alsnog een praalgraf voor hun Hendrik III oprichten?