Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Engelbrecht II van Nassau – Stad des Vaderlands

Krijgsgevangen

Breda krijgsgevangen in Frankrijk. Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), derde generatie in Breda woonachtige Nassau, werd in 1477 krijgsgevangen genomen na een veldslag bij de Franse stad Nancy. Hij vocht mee in het leger van de vorst van de Lage Landen Karel de Stoute die overleed op het slagveld. Van deze dramatische nederlaag zijn twee …

Grootste Brabander

Grootste Brabander en Grootste Gelderlander Aller Tijden. De Bredanaar Engelbrecht II van Nassau (1451-1504, praalgraf in de Grote Kerk in Breda) was de militaire leermeester van de Gelderse Karel van Egmond (1467-1538, praalgraf in de Eusebiuskerk te Arnhem). In dienst van het leger van de Lage Landen werden beiden in 1487 krijgsgevangen genomen tijdens de …

E2

S10 meets E2. Snap jij het? Gisteren werd het muziekfestival Popmonument Breda afgetrapt door zangeres S10, de artiestennaam van Stien den Hollander. Haar podium in de Grote Kerk stond op een steenworp afstand van de prinsenkapel met daarin het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau-Breda. Die kan vanaf nu met E2 aangeduid worden. Wel zo …

Raam

In de Martinus kerk in de Bredase stadwijk Princenhage is een glas in lood raam te bewonderen waarop is afgebeeld Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504) en tevens het Nassauwapen met zijn spreuk ‘Ce sera moi Nassau’. Het raam is door Engelbrecht aan de kerk geschonken in 1499. Het originele raam is verloren gegaan, het huidige …

Gulden Vlies

De Bredase Nassaus behoorden tot de top van de adel van de Lage Landen. Dit werd voor het eerst zichtbaar voor de buitenwereld in 1473 door de toetreding van de derde generatie (Engelbrecht II) tot de ridderorde van het Gulden Vlies. Deze ridderorde was door de landsheer opgericht om belangrijke adel aan zich te binden. …

Bredase bravoure

Bredase bravoure. In 1487 werd Engelbrecht II van Nassau krijgsgevangen genomen door de Fransen nadat hij als aanvoerder van troepen uit de Lage Landen had deelgenomen aan een mislukte innamepoging van de stad Béthune. De Franse koning Karel wist dat hij met gevangene Engelbrecht een ‘hot shot’ in handen had en stelde een losgeld vast …

Baas boven baas

Het grafmonument voor Engelbrecht II van Nassau (1451-1504) in de Grote Kerk van Breda overschaduwt alle andere grafmonumenten in ons land; geen der jongere uit de 17e eeuw, ook niet dat van Willem de Zwijger haalt het erbij. Het praalgraf te Breda staat tot het praalgraf te Delft gelijk het stadhuis van Middelburg tot het …

Dubbelganger

Bredase roem vereeuwigd? Vorig jaar kwam op een internationale veiling onder de hamer een portret schilderij (links) waarop afgebeeld een persoon die blijkens zijn halsketting behoorde tot de ridderorde van het Gulden Vlies. Omdat de lichaamshouding lijkt op die van Engelbrecht II van Nassau zoals afgebeeld op een portret schilderij (rechts), dat toebehoort aan het …

Mokum

Breda ligt dichter bij Amsterdam dan je denkt. De Keizersgracht in Amsterdam is vernoemd naar Maximiliaan van Oostenrijk, de eerste landsheer van de Lage Landen uit de Habsburg dynastie en tevens keizer van het Duitse rijk. Maximiliaans belangrijkste militaire steunpilaar was Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), bijgenaamd de Roemrijke. Het praalgraf van Engelbrecht bevindt zich …

Bredase Power

Bredase topper in Den Bosch. De roemrijke Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504), wegbereider voor vader des vaderlands Willem van Oranje-Nassau, is te bewonderen in het mooie Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Daar hangt namelijk een kopie van zijn wapenschild tussen die van de andere deelnemers aan een bijeenkomst van de ridderorde van het …