Ten Strijde!

Breda voorop in de landsverdediging. Het korps commandotroepen, de speciale eenheid van de landmacht belast met bijzondere militaire operaties, is gevestigd in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. De kazerne is vernoemd naar de grootste vechtersbaas uit de Nassau dynastie: Engelbrecht II van Nassau-Breda (1451-1504) wiens praalgraf zich bevindt in de Grote Kerk van de stad des vaderlands. In dienst van de opeenvolgende vorsten van de Lage Landen vocht Engelbrecht steevast in de frontlinie samen met het voetvolk waaraan hij leiding gaf. Tweemaal werd hij krijgsgevangen genomen. Met recht kan Engelbrecht een inspiratiebron genoemd worden voor de hedendaagse commando’s. In 1501, in de nadagen van zijn carrière, kocht de roemrijke Engelbrecht de heerlijkheid Roosendaal. In die plaats bevindt zich tegenwoordig, pal naast de snelweg A58, de kazerne van de ‘groene baretten’. Heb jij die wel eens zien liggen op weg naar Roosendaal? De trotse Bredase geschiedenis leeft voort!