Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Verloren Zoon – Stad des Vaderlands

Verloren Zoon

Drie augustus is de dag waarop de belangrijkste Bredanaar en Nederlander aller tijden werd begraven: Willem van Oranje, alias De Zwijger (1533-1584). Hij was de zesde generatie van de roemrijke Bredase tak van het geslacht Nassau. Deze eerste Nederlandse Nassaus hebben vanuit hun thuisbasis Breda het fundament gelegd voor het ontstaan van het onafhankelijke land Nederland. Vanwege een bezetting van Breda tijdens de onafhankelijkheidsstrijd kon Willem niet worden bijgezet in het familiegraf in de Grote Kerk van Breda waar de vijf generaties voorvaderen en zijn eerste vrouw Anna van Egmond van Buren hun laatste rustplaats hebben gevonden. Noodgedwongen werd hij begraven in Delft. Zo werd Willem van Oranje de verloren zoon van Breda.