In de ban gedaan…

Na een Bredanaar nu een Catalaan in de ban gedaan door Spanje. Op 9 maart 2021 heeft het Europees parlement de onschendbaarheid opgeheven van voormalige Catalaans premier Carles Puigdemont. Die vluchtte in 2017 naar België na het organiseren van een vooraf verboden onafhankelijkheidsreferendum en het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. De Spaanse regering kan […]

In de hoofdrol

In de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd (Tachtigjarige Oorlog) speelden zes mannen een militaire hoofdrol. Aan de zijde van de officiële regering van de Lage Landen waren dat de Spanjaarden Alva, Farnese en Spinola. Tegenover zich troffen zij drie rebellenleiders voortkomend uit het huis Nassau-Breda: Willem, Maurits en Frederik-Hendrik van Oranje-Nassau. Om en om kregen deze zes leiders […]

Sinjoor

‘Sinjoor’ is de bijnaam voor een inwoner van Antwerpen. De bijnaam dateert uit de periode in de Tachtigjarige Oorlog waarin de Spanjaarden Antwerpen bezetten en veel voorname inwoners van de stad de Spaanse titel ‘senor’ droegen wat ‘(deftige) heer’ betekent. Sommigen spreken zelfs pas van een echte sinjoor wanneer een Antwerpenaar binnen de Spaanse vesting […]

De Koning van Hispanje

‘De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’. Dit is hem dan, Filips II (1537-1598), Koning van Spanje en tevens Heer der Nederlanden. Zijn strenge beleid op het gebied van bestuur, belastingen en geloof leiden ertoe dat de bevolking in de Nederlanden tegen hem in opstand kwam. In deze Nederlandse opstand speelde Willem van Oranje, […]