De Koning van Hispanje

‘De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’. Dit is hem dan, Filips II (1537-1598), Koning van Spanje en tevens Heer der Nederlanden. Zijn strenge beleid op het gebied van bestuur, belastingen en geloof leiden ertoe dat de bevolking in de Nederlanden tegen hem in opstand kwam. In deze Nederlandse opstand speelde Willem van Oranje, Prins van Oranje en Heer van Breda, een leidende rol. Hij had de vorst altijd trouw gediend maar kon dit niet langer over zijn hart verkrijgen.