Sinjoor

‘Sinjoor’ is de bijnaam voor een inwoner van Antwerpen. De bijnaam dateert uit de periode in de Tachtigjarige Oorlog waarin de Spanjaarden Antwerpen bezetten en veel voorname inwoners van de stad de Spaanse titel ‘senor’ droegen wat ‘(deftige) heer’ betekent. Sommigen spreken zelfs pas van een echte sinjoor wanneer een Antwerpenaar binnen de Spaanse vesting (tussen de Leien en de Schelde) is geboren. Op de foto: restaurant Sinjoor, Nieuwe Ginnekenstraat 3 te Breda.