Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Ooievaar – Stad des Vaderlands

Ooievaar

De Bredase Nassaus (1403-1584) stonden hun mannetje op het slagveld en in diplomatieke overleggen, maar tussen de lakens lieten ze het soms afweten… Althans wat betreft het voortbrengen van wettige mannelijke erfgenamen. Engelbrecht I en Jan IV presteerden nog best goed in de huiselijke bedstee met ieder 2 wettige zonen die de volwassen leeftijd bereikten, maar de volgende drie generaties lieten het afweten: Engelbrecht II (0), Hendrik III (1) en René (0). En dus moest nu en dan een familielid vanuit de heimat Duitsland overkomen naar Breda om het erfelijke stokje over te nemen. Zo belandde neefje Willem van Oranje-Nassau op het Kasteel en werd hij zesde generatie Bredase Nassau. Willem heeft goed naar de ooievaars in het Markdal gekeken en brak vervolgens het familierecord met 3 wettige mannelijke volwassen erfgenamen.