Bredaas aandenken

Een aandenken aan vader des vaderlands Willem van Oranje vind je niet alleen in Delft. In Breda kun je het Blokhuis aanschouwen, onderdeel van het Kasteel van Breda, dat maar liefst 25 jaar lang het woonverblijf was van Willem van Oranje. In zijn Bredase periode (1544-1567) leefde Willem het leven van een Bourgondische edelman omringd door pracht en praal. Net zoals zijn voorgangers: de eerste vijf generaties van de familietak Nassau-Breda die zich hadden opgewerkt tot de aanzienlijkste dienaren van de opeenvolgende landsheren van de Nederlanden. Meer weten over de Bredase herkomst van Willem van Oranje? Het minicollege van 30 minuten is te boeken voor groepen vanaf 10 personen. Info: www.staddesvaderlands.nl/minicollege