Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Gentse Strop – Stad des Vaderlands

Gentse Strop

Het tweede bier uit de serie van 4 bieren uit de Habsburgse Nederlanden van de 16e eeuw: Gentse Strop. De bijnaam van de Gentenaren is “Stroppendragers”. Deze bijnaam danken ze aan de volgende legende: toen de Gentenaars in 1540 weigerden om extra oorlogsbelastingen te betalen, liet de landsheer van de Nederlanden Karel V de notabelen van Gent rondgaan met een strop om de nek, als teken dat ze de galg verdienden.