Geschiedenis!

Klaar voor een korte geschiedenisles? In de Lage Landen kwam het omstreeks de zestiende eeuw drie maal tot een opstand tegen het landsbestuur. Opstanden in Brugge (1488) en Gent (1540) werden de kop ingedrukt en de inwoners van deze steden hielden er de bijnamen ‘Zotten’ respectievelijk ‘Stroppendragers’ aan over. Een opstand aangevoerd door edelman Willem …

Gentse Strop

Het tweede bier uit de serie van 4 bieren uit de Habsburgse Nederlanden van de 16e eeuw: Gentse Strop. De bijnaam van de Gentenaren is “Stroppendragers”. Deze bijnaam danken ze aan de volgende legende: toen de Gentenaars in 1540 weigerden om extra oorlogsbelastingen te betalen, liet de landsheer van de Nederlanden Karel V de notabelen …