Beurs

Willem van Oranje, de heer van Breda, spreekt tijdens de Businessdagen West-Brabant over de bijzondere positie die stad des vaderlands Breda (west) inneemt ten opzichte van Den Bosch (oost), Amsterdam (noord) en Antwerpen (zuid). Op het podium in beurshal Breepark Breda op woensdag 28 november om 16:00 en op donderdag om 17:30 uur.

Sinjoor

‘Sinjoor’ is de bijnaam voor een inwoner van Antwerpen. De bijnaam dateert uit de periode in de Tachtigjarige Oorlog waarin de Spanjaarden Antwerpen bezetten en veel voorname inwoners van de stad de Spaanse titel ‘senor’ droegen wat ‘(deftige) heer’ betekent. Sommigen spreken zelfs pas van een echte sinjoor wanneer een Antwerpenaar binnen de Spaanse vesting (tussen de Leien en de Schelde) is geboren. Op de foto: restaurant Sinjoor, Nieuwe Ginnekenstraat 3 te Breda.