In Nederland

Breda is van oudsher georiënteerd op het zuiden. In het voormalige hertogdom Brabant behoorde het huidige West-Brabant tot de bestuursregio Antwerpen. En niet tot de Meijerij van Den Bosch waartoe het huidige Midden- en Oost-Brabant behoorden. De verbinding met België is nog steeds subtiel merkbaar in Breda.