Antwerpen Breda

Antwerpen is de natuurlijke moederstad van Breda. In het hertogdom Brabant, het belangrijkste gewest van de Lage Landen in de 16e eeuw, viel Breda bestuurlijk onder Antwerpen. Het kwartier van Antwerpen was een van de vier bestuurlijke regio’s van het hertogdom. De andere kwartieren waren die van Brussel, Leuven en Den Bosch. Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), derde generatie uit de roemrijke Bredase tak van het huis Nassau, verwierf in 1499 het ‘burggraafschap’ van Antwerpen. Dat betekende dat Engelbrecht verantwoordelijk werd voor de militaire verdediging van de Schelde-stad en voor het gerechtelijke en administratieve bestuur aldaar. De titel van burggraaf van Antwerpen ging door vererving over op zijn nazaten tot aan de huidige koning Willem-Alexander toe. Vandaag de dag ligt Breda in de Nederlandse provincie Noord-Brabant met hoofdstad Den Bosch. Maar met die laatste stad voelt de trotse Bredanaar zich onbewust, maar historisch verklaarbaar, niet zo verbonden…