Zwitserland

Breda in Zwitserland. In de Grote Kerk van Breda bevindt zich het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau (1451-1504). Aan het harnas bovenop het graf is te zien dat Engelbrecht een echte ridder was. Dankzij zijn heldhaftige optredens op het slagveld is het aanzien van de (Bredase) Nassaus in de Lage Landen enorm toegenomen. Engelbrecht diende als aanvoerder in het leger van Karel de Stoute, de Bourgondische vorst van de Lage Landen. Deze vorst was continu op zoek naar machtsuitbreiding en had zijn zinnen gezet op het Zwitserse grensgebied. In 1476 leed dit Bourgondische leger een nederlaag tijdens een veldslag nabij het Zwitserse plaatsje Grandson. De Zwitserse tegenstanders maakten vele wapens en andere bezittingen buit, waaronder ook het vaandel van Engelbrecht. Dat bevindt zich nu in de collectie van Museum Altes Zeughaus in het Zwitserse Solothurn.