Wegbereiders

Engelbrecht van Nassau de échte vader des vaderlands? In de geschiedenis van de Lage Landen hebben sleutelfiguren hun succes in belangrijke mate te danken gehad aan hun opa’s. Dit gold zowel voor de Bourgondische en Habsburgse vorstenhuizen als ook voor de Nassau dynastie. Zowel de beroemde Filips de Goede, Karel V als Willem de Zwijger hebben de macht geoogst waarvoor twee generaties eerder het zaadje was geplant. Hun respectievelijke grootvaders Filips de Stoute, Maximiliaan en Engelbrecht hebben door slimme huwelijkstactiek en militaire strijd het werkelijke fundament gelegd voor de verdiensten van hun kleinzonen. Voor Engelbrecht van Nassau, woonachtig in Breda, gold dat met name zijn prestaties op vele slagvelden in Europa van doorslaggevend belang zijn geweest voor het aanzien van de Nassaus en daarmee voor de vliegende start van de latere vader des vaderlands. Zeg je Willem…. dan zeg je Engelbrecht, uit Breda!