Nassau-Breda

Vader des vaderlands Willem van Oranje (1533-1584), bijgenaamd De Zwijger, was een erfopvolger in de Bredase lijn van Duitse geslacht Nassau. De eerste Nassau die zich vestigde in Nederland – in Breda – was Engelbrecht I van Nassau in het jaar 1403. De laatste Nassau-Breda was Willem III van Oranje die het schopte tot koning van Engeland. Deze Willem III stierf kinderloos in 1702 waarna de inmiddels door de Bredase Nassaus verworven titel Prins van Oranje overging naar de in 1584 in Leeuwarden neergestreken tweede Nederlandse tak van de familie Nassau. De huidige koning van Nederland Willem-Alexander is een afstammeling van deze Leeuwardense lijn. Dus: Breda de stad van Willem en Leeuwarden de stad van Lex!