Volksopstand

De onafhankelijke staat Nederland is ontstaan uit een volksopstand. Een volksopstand betekent: verzet tegen officieel regeringsbeleid. De burgers die in de 16e eeuw onder leiding van Willem van Oranje en zijn zoon Maurits in opstand kwamen tegen de officiële regering in de Lage Landen vanwege beperking van burgerlijke vrijheden werden minachtend ‘geuzen’ genoemd: bedelaars. Hoe die Nederlandse volksopstand er uit gezien moet hebben? Waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als het burgerverzet dat we vandaag de dag in Nederland en in het buitenland kunnen waarnemen tegen overheidsbeleid. Kijk dus goed om je heen en ‘proef de geschiedenis’.