De top

De Bredase Nassaus behoorden tot de top van de adel in de Lage Landen in het tijdperk waarin Franse hertogen uit de Bourgogne de lakens uitdeelden. Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), derde generatie Bredase Nassau, profiteerde van een vete tussen de twee meest prominente adellijke geslachten van dat moment. De families Croÿ uit de omgeving […]

Bourgondisch Breda

Breda is een bourgondische stad. Het woord ‘bourgondisch’ verwijst naar de Franse streek Bourgondië (tegenwoordig: Bourgogne) met hoofdstad Dijon. In de 15e eeuw was de hertog van Bourgondië de baas in Brabant. De Bredase Nassaus waren in dienst van de hertogen van Bourgondië. De levensstijl van de Bourgondische hertogen kenmerkten zich door pracht en praal […]