De top

De Bredase Nassaus behoorden tot de top van de adel in de Lage Landen in het tijdperk waarin Franse hertogen uit de Bourgogne de lakens uitdeelden. Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), derde generatie Bredase Nassau, profiteerde van een vete tussen de twee meest prominente adellijke geslachten van dat moment. De families Croÿ uit de omgeving Leuven en Glymes uit Bergen op Zoom betwisten elkaar over de vraag of het Bourgondische landsbestuur het beste een pro-Franse (Croÿ) of pro-Engelse (Glymes) buitenlands beleid kon voeren. In dit politieke tumult gingen de Bourgondische landsheren voor het bestuur van hun gebieden wat meer leunen op hun vazal Engelbrecht van Nassau uit Breda. Laatstgenoemde introduceerde later zijn neefje Hendrik III van Nassau als nieuwe steunpilaar voor het landsbestuur. En zo gingen de Nassaus een steeds belangrijkere stempel drukken op de Nederlanden, vanuit Breda!