Bourgondisch Breda

Breda is een bourgondische stad. Het woord ‘bourgondisch’ verwijst naar de Franse streek Bourgondië (tegenwoordig: Bourgogne) met hoofdstad Dijon. In de 15e eeuw was de hertog van Bourgondië de baas in Brabant. De Bredase Nassaus waren in dienst van de hertogen van Bourgondië. De levensstijl van de Bourgondische hertogen kenmerkten zich door pracht en praal en veel aandacht voor eten, mode, muziek en kunst. Vandaag de dag is deze bourgondische mentaliteit, waarin genieten van het leven centraal staat, nog steeds merkbaar in Breda.