Gentse Strop

Het bier Gentse Strop zou René van Nassau uit Breda ongetwijfeld goed smaken. René was lid van het gevolg van Karel V, de heer der Lage Landen, toen die in 1540 Gentse notabelen met een strop om de nek excuses liet maken voor de opstand van die stad tegen een door Karel V opgelegde belasting. Sindsdien geldt als bijnaam van Gentenaren: ‘stroppendragers’. René was net als zijn Bredase voorvaderen een trouw dienaar van de vorsten van de Lage Landen. Bedankt Gent voor dit lekkere bier en…. probeer ook eens een Bredase Willem bier!