Jan IV van Nassau

Jan IV van Nassau (1410-1475) was de tweede generatie Bredase Nassau en overgrootvader van Willem van Oranje. Van zijn kinderloos gestorven broer erfde Jan de Duitse gebieden van het huis Nassau, Nassau-Dillenburg, waardoor alle Nassause bezittingen in handen van één persoon kwamen. Zowel in de Grote Kerk van Breda (lichaam) als in de Stadskerk van […]