Breda en Willem

Breda was de machtsbasis en residentiestad van Willem van Oranje-Nassau (1533-1584), de stichter van het onafhankelijke Nederland. Zijn wieg stond in het Duitse Dillenburg. Zijn positie op het internationale diplomatieke toneel dankte hij aan de vele bezittingen en adellijke titels die hij erfde van zijn Bredase familieleden. Deze Bredase Nassaus (Willem’s oud-oom, oom en neef) hadden zich in de jaren voorafgaand aan de geboorte van Willem opgewerkt tot de absolute top van de adel in de Lage Landen. Willem belandde in een gespreid Bredaas bedje en zou uitgroeien tot vader des vaderlands.