Jan IV van Nassau

Jan IV van Nassau (1410-1475) was de tweede generatie Bredase Nassau en overgrootvader van Willem van Oranje. Van zijn kinderloos gestorven broer erfde Jan de Duitse gebieden van het huis Nassau, Nassau-Dillenburg, waardoor alle Nassause bezittingen in handen van één persoon kwamen. Zowel in de Grote Kerk van Breda (lichaam) als in de Stadskerk van Dillenburg (hart) bevindt zich een graf van Jan IV.