Randstad vs Periferie

De republiek Nederland, de voorloper van ons huidige koninkrijk, is ontstaan uit een volksopstand tegen de Spaanse landsheer (Tachtigjarige Oorlog). De eerste successen aan Nederlandse zijde werden geboekt in Holland, Zeeland en Utrecht. In die gewesten was de strijd hevig maar van korte duur. Terwijl in de republiek in de wording de Gouden Eeuw op gang begon te komen, duurden de gevechten tegen de Spaanse troepen nog tientallen jaren voort in de periferie waaronder in Breda en in Almelo. Op deze manier begon het onderscheid tussen ‘Randstad’ en de rest van Nederland zich af te tekenen. NAC Breda – Heracles Almelo: een duel tussen volhardende strijders buiten de spotlights.