Randstad vs Periferie

De republiek Nederland, de voorloper van ons huidige koninkrijk, is ontstaan uit een volksopstand tegen de Spaanse landsheer (Tachtigjarige Oorlog). De eerste successen aan Nederlandse zijde werden geboekt in Holland, Zeeland en Utrecht. In die gewesten was de strijd hevig maar van korte duur. Terwijl in de republiek in de wording de Gouden Eeuw op …