10% BTW

Een van de redenen voor de Nederlandse Opstand tegen het Spaanse bewind in de 16e eeuw was de invoering van de Tiende Penning door de Hertog van Alva, een Spaanse generaal aangesteld als landvoogd over de Nederlanden. De Tiende Penning was een omzetbelasting van 10% op de verkoop van roerende goederen. De Nederlanden waren hierop tegen omdat het hun concurrentiepositie als handelsnatie dreigde aan te tasten. Vandaag de dag bedraagt de BTW niet 10% maar 21%. Wat dat betreft was Alva eigenlijk zo slecht nog niet…