Nassau-Breda

Vader des vaderlands Willem van Oranje (1533-1584), bijgenaamd De Zwijger, was een erfopvolger in de Bredase lijn van Duitse geslacht Nassau. De eerste Nassau die zich vestigde in Nederland – in Breda – was Engelbrecht I van Nassau in het jaar 1403. De laatste Nassau-Breda was Willem III van Oranje die het schopte tot koning van […]

Nassausteden

Breda – Willem van Oranje – Vader des Vaderlands. Leeuwarden – Willem Lodewijk van Nassau – Us Heit (Fries voor: Onze Vader). Nadat de achterkleinzoon van Willem van Oranje (Willem III; standbeeld op Kasteelplein te Breda) kinderloos was gestorven, zette de Friese tak der Nassaus het Huis Oranje-Nassau voort. De huidige koning Willem-Alexander is een […]