Machtig Breda

Breda op het toppunt van haar macht: heer van Breda Willem van Oranje-Nassau ondersteunt in 1555 te Brussel met zijn schouder de oude Karel V, de machtigste vorst in Europa, tijdens diens troonsafstand en tevens inhuldiging van zijn zoon Filips II tot heerser over de Lage Landen. De eer die Willem hier te beurt viel was de oogst van vijf generaties onvoorwaardelijke loyaliteit van de Bredase Nassaus jegens de heersers over de Lage Landen. Daar is Willem zich ongetwijfeld altijd van bewust geweest. Hij had zijn machtspositie te danken aan zijn voorouders uit… Breda.