Einde én Begin

Van trouw Breda naar opstandig Breda. De eerste vijf generaties Bredase Nassaus hadden zich altijd loyale steunpilaren getoond van de vorsten van de Lage Landen. Aan die houding kwam een einde met de zesde generatie: Willem van Oranje-Nassau. In 1555 was hij letterlijk nog de steunpilaar van landsheer Karel V tijdens diens aftreden en tevens inhuldiging van zijn opvolger, zoon Filips II. Vier jaar later, in 1559, uitte de nieuwe landsheer openlijk zijn twijfel over de trouw van de heer van Breda. De stroeve relatie van Filips II met de Lage Landen zou leiden tot een volksopstand tegen diens gezag welke werd aangevoerd door onze Willem. Breda ging een nieuwe rol spelen en dat bleef een hoofdrol.