Grensstad

Breda een grensstad reeds ten tijde van de Lage Landen 500 jaar geleden. De grens tussen het oude hertogdom Brabant en het graafschap Holland liep iets ten noorden van Breda. In ‘s Gravenmoer staat naast de beek De Donge een markering van deze historische grens. Dit is het gebied waar zandgronden overgaan in kleigrond (0 NAP). In de 14e eeuw een schimmige, drassige streek waar de Hollander Willem van Duvenvoorde neerstreek. Hij groeide uit tot regionale grootgrondbezitter wiens vermogen door vererving zou gaan dienen als machtsbasis voor de Bredase Polanens en later de Bredase Nassaus.