Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/pauljanse/pauljanse.phoenix.cornnet.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Philibert de Chalon – Stad des Vaderlands

Philibert de Chalon

Van Chalon in Frankrijk naar Nassau in Breda. In een kerk in het Franse plaatsje Lons-le-Saulnier bevindt zich de begraafplaats van Philibert de Chalon, de oom van wie René van Nassau (5e generatie Bredase Nassau) de titel Prins van Oranje erfde. Philibert was een roemrijk generaal in dienst van keizer Karel V en stierf kinderloos. Hij heeft geen praalgraf maar ligt samen met vier familieleden begraven onder het hoogkoor. Van elk van deze personen hangt een herdenkingssteen in een kapel in de kerk. In het stadje is een plein naar Philibert vernoemd. Hij had ongetwijfeld niet voorzien dat een Bredase Nassau (de erfgenaam van René: Willem) de titel en kleur Oranje zoveel internationale bekendheid zou gaan bezorgen.