Parachute

De Bredase Nassaus parachuteerden Willem van Oranje-Nassau de vaderlandse geschiedenis in. Als 11-jarige erfde Willem namelijk de vele bezittingen en titels welke waren verworven door zijn roemrijke Bredase voorouders. Die hadden zich vanuit Breda in vijf generaties opgewerkt tot de absolute top van de adel in de Lage Landen. Dankzij deze ‘vliegende’ start was Willem in de positie om beslissende invloed uit te oefenen in het bestuur van de Lage Landen en uit te groeien tot vader des vaderlands. In de 21e eeuw werd hij verkozen tot de belangrijkste Nederlander aller tijden. Dankzij zijn Bredase parachute!