We proudly present

Dit zijn ze, Bredaas en Nederlands trots! Uit de collectie van het Rijks Museum: zes generaties graven van Nassau die tussen 1403 en 1568 vanuit hun thuisstad Breda een machtspositie hebben opgebouwd die het fundament vormde voor de leidersrol van Willem van Oranje-Nassau in de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd, de Tachtigjarige Oorlog. Van links naar rechts, boven: Engelbrecht I, Engelbrecht II, Jan IV; onder: Hendrik III, Willem (van Oranje, himself) en René van Nassau. Voor wie het nog niet wist: Nederland begint bij Breda!