Vrijgevochten

Bredase vrijheidsstrijder. Willem van Nassau (1533-1584), die we tegenwoordig onze vader des vaderlands noemen, had zijn rijkdom, macht en prinsentitel geërfd van vijf generaties in Breda residerende voorouders. Deze Bredase Nassaus hadden zich op het slagveld en in het landsbestuur altijd zeer loyale dienaren getoond van de landsheer van de Lage Landen en zich daardoor kunnen opwerken tot de allerhoogste adellijke posities. Willem kwam dus in een gespreid bedje terecht. Na twintig jaar heer van Breda te zijn geweest brak Willem met de lange traditie van trouw van het huis Nassau-Breda aan de landsheer. Willem kon zich niet langer verenigen met het tirannieke bewind van de toenmalige vorst die de belangen van het volk verwaarloosde. Een vrijheidsstrijd brak uit in de vorm van een door Willem geleide volksopstand die tachtig jaar duurde. De voor Nederlanders kenmerkende drang naar vrijheid hebben we eraan overgehouden. Het begon in Breda.