Spaans benauwd

De uitdrukking ‘het Spaans benauwd hebben’ voor het erg benauwd hebben of erg angstig zijn stamt uit de Tachtigjarige Oorlog. Het Spaanse leger hanteerde regelmatig de belegeringstactiek om een Nederlandse stad in handen te krijgen. De stad werd omsingeld zodat niemand er meer in of uit kon. Op die manier werd de bevolking van de stad uitgehongerd en tot overgave gedwongen. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens het Beleg van Breda (1624-1625). Inwoners konden geen kant op en kregen het letterlijk ‘Spaans benauwd’. Vroeger was het niet eens nodig om het woord ‘benauwd’ te gebruiken. Wanneer je zeil dat je ‘het Spaans had’ wist men al wat je bedoelde.