Reductie

Met de ‘Reductie van Groningen’ wordt bedoeld de capitulatie in 1594 van de stad Groningen voor het leger van prins Maurits van Nassau, zoon van Willem van Oranje, heer van Breda. Groningen had zichzelf altijd beschouwd als onafhankelijk en in de Tachtigjarige Oorlog de kant van koning Filips II van Spanje gekozen. Reductie betekent terugbrengen, dus terugkeer naar het kamp van de Opstand (de Republiek). Bij deze reductie werd de stad Groningen gedwongen samen te werken met de omliggende steden en dorpen, ook wel de Ommelanden genoemd, wat beschouwd kan worden als het ontstaan van de provincie Groningen. In 1994 werd dan ook herdacht dat de provincie 400 jaar bestond.