Playboy

Bredase playboy: Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), derde generatie Bredase Nassau. In zijn paleis in Brussel beschikte hij over een bed voor 50 personen. Tijdens drie opeenvolgende vergaderingen van de ridderorde van het Gulden Vlies werd Engelbrecht door zijn mede-ridders berispt vanwege zijn losbandige levensstijl. Hij stierf als een van de eerste syfilis slachtoffers in Europa. Wettige nakomelingen heeft Engelbrecht niet voortgebracht. En dus moest zijn jonge neefje Hendrik III van Nassau vanuit Duitsland overkomen om als nieuwe heer van Breda het stokje over te nemen.